Lodaer Img

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)

<< ดูรายการสินค้าทั้งหมด

เลขที่บูท: P15

รายละเอียดบริษัท:

บริษัทเป็นเตาเผาขยะอุตสาหกรรม มีบริการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม กลุ่มลูกค้าที่มองหา ของเสียที่เป็นสารเคมี ขยะอันตรายต่างๆ รวมไปถึง กลุ่มน้ำเสีย ทั้งของภาครัฐและเอกชน

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :
  1. เตาเผาขยะอุตสาหกรรม มี 2 ห้องเผา
    1. เตาเผาแนวนอน อุณหภูมิในการเผา 850 องศาเซลเซียส
    2. เตาเผาแนวนอน  อุณหภูมิสูงสุด 1,100 องศาเซลเซียส
  2. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ก่อน เพื่อหาคุณสมบัติและองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี
  3. บริการจัดการกากอุตสาหกรรม (Industrial Service) ดังนี้ การทำความสะอาดสารเคมี เคลื่อนย้ายและกอบกู้สารเคมี การรื้อถอน  การจัดหากำลังพลที่มีทักษะ การจัดการของเสียที่อับอากาศ
ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.akkhie.com 
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/akkhieprakarn