Lodaer Img

Enwastexpo – Environmental and Waste Management Expo

งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการของเสีย ชูแนวคิด “Join the movement towards a better planet” หรือ “ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า” โดยการร่วมมือกันระหว่าง กลุ่มอุตสาหกรรมการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมการจัดการของเสียอย่างยั่งยืน ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้าและบริการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย เป็นการรวมบริษัทและแบรนด์ รวมทั้งองค์กรชั้นนำของประเทศกว่า 100+ ราย สัมมนาหัวข้อเทรนด์ใหม่ ๆ มากกว่า 20+ หัวข้อ โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกว่า 300+ คู่ มีผู้เข้าชมงานกว่า 10,000 คน พบกับการแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และยังได้เรียนรู้ขั้นตอนการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบ 360 องศา เหมาะสำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป เจ้าของกิจการ โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

calendar-2.png

13 - 15 พฤศจิกายน 2567
เวลา 09.00-18.00 น.

map-1.png

อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

"Join the movement towards a better planet"

100+

บริษัท/แบรนด์ในไทย และต่างประเทศ

10,000+

ผู้เข้าชมงาน ผู้ซื้อที่มีคุณภาพ

20+

หัวข้อสัมมนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษ

300+

จับคู่เจรจาธุรกิจ

พบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
และมลพิษได้ที่งาน EnwastExpo

พบผู้ผลิตและผู้ขายเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อมและกากของเสีย ผู้ก่อกำเนิดกากของเสีย
และการจัดการมลพิษจากต้นทาง รวมทั้งผู้รับบำบัด กำจัด และ รีไซเคิล กากของเสียและมลพิษประเภทต่างๆ

สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าชมงาน

  • โซลูชั่นการจัดการขยะสำหรับบ้านเรือน
  • เทคโนโลยีการนำของเสียกลับมาใช้ใหม่
  • การรีไซเคิลเยื่อและกระดาษ

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ภาครัฐและเอกชน

  • เทคโนโลยีจัดการของเสียในโรงงานอุตสาหกรรม
  • เทคโนโลยีจัดการของเสียเทศบาลและภาครัฐ
  • เทคโนโลยีจัดการของเสียในบริษัทเอกชน…

ใครที่ควรเข้าชมงาน

ผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คนทั้งในไทยและต่างประเทศ กลุ่มเป้าหมายที่เราคาดหวังร่วมชมงาน ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
และ ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่ 40,000 โรงงาน, เจ้าหน้าที่
และ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 10,000 แห่ง รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษาในภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
MPB_1873

• ผู้รับเหมา
• นักลงทุน
• ผู้ค้าส่ง
• ผู้ค้าปลึก
• ที่ปรึกษา
• ผู้จัดการอาคาร
• ผู้จัดการโครงการ
• สมาคม
• ตัวแทนจัดจำหน่าย

• ผู้ติดตั้งและออกแบบระบบ
• สถาบันการศึกษา
• วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อม
• สื่ออุตสาหกรรม
• หน่วยงานรัฐบาล
• ผู้นำเข้า / ผู้ส่งออก
• ผู้นำด้านนวัตกรรม
• ประชาชนทั่วไปที่สนใจนวัตกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะ

ไฮไลท์และกิจกรรมสำคัญในงาน Enwastexpo

โปรแกรมจับคู่เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อ

กิจกรรมประชุม สัมมนาเชิงวิชาการ

โซนนำเสนอเทคโนโลยี
และสาธิตผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ทางด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับจำหน่าย

Mini-Concert
จากศิลปินนักร้องชื่อดัง

Organizers

EMI-logo.png

Environmental Management Industry Club   

SWMA-01.png

Sustainability Waste Management Association

Sponsor

Supporting Organization