Lodaer Img

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

<< กลับไปดูรายการสินค้าทั้งหมด

เลขที่บูท: B19

รายละเอียดบริษัท:

บริษัท รีไซเคิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ผู้ให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการนำกลับมาใช้ใหม่เป็น
“รายแรกของประเทศไทย”

โดยการร่วมทุนระหว่างไทย-เยอรมัน เพื่อให้บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้วด้วยวิธีการรีไซเคิล และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีกว่าการจัดการของเสียรูปแบบอื่น

บริษัทฯ ได้นำเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันมาใช้ เพื่อยกระดับวิธีการจัดการของเสียให้ทัดเทียมกับมาตรฐานในยุโรป และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นโครงการต้นแบบที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

กลุ่มธุรกิจของบริษัท

  1. บริการกำจัดสารเคมีใช้แล้ว ด้วยวิธีการรีไซเคิล
  2. บริการจัดการของเสีย จากห้องปฎิบัติการ
  3. บริการล้าง บรรจุภัณฑ์ใช้แล้วและ Tank Farm On Site
  4. จำหน่ายเคมีภัณฑ์
  5. รับผลิตเคมีภัณฑ์ (OEM)
ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.recycleengineering.com 
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/recycleengineering