Lodaer Img

Media Release

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566

ส.อ.ท. ผนึกเครือข่าย จัดใหญ่งานสิ่งแวดล้อมและการจัดการของเสีย
มุ่งโชว์นวัตกรรม-จับคู่ธุรกิจ-เผยแพร่กฎหมายใหม่

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ผนึกเครือข่ายจัดใหญ่งานมหกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการ ของเสีย ร่วมขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีกว่า โดยมุ่งเป้า 3 ประเด็นหลัก โชว์นวัตกรรมรีไซเคิล จัดสัมมนาเจรจาจับคู่ธุรกิจ และเผยแพร่องค์ความรู้กฎหมายสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ คาดมีผู้สนใจเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่าหมื่นคนต่อวัน