Lodaer Img

LECO INSTRUMENTS (THAILAND) LTD.

<< Back to all  product highlight

เลขที่บูท:SS02 

รายละเอียดบริษัท:

LECO Corporation เราเป็นผู้นำในการผลิตนวัตกรรมเครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CHN เพื่อหาปริมาณโปรตีน, เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน (AC600 แคลอมิเตอร์), เครื่องวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์สำหรับตัวอย่างอนินทรีย์ และเทคโนโลยีแมสสเปกโตรมิเตอร์ GCXGC-TOFMS 4D ที่มาพร้อมกับโมดูเลเตอร์ความร้อน สำหรับการวิเคราะห์ VOC ในตัวอย่างที่ซับซ้อน เช่น ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม ปิโตรเลียม และงานด้านเชื้อเพลิง เป็นต้น อีกทั้งเครื่องวัดความชื้นและเถ้า (TGM800 และ TGA801) ของเรายังเป็นผู้นำอุตสาหกรรมในทุกสาขา นอกจากนี้ บริษัท LECO ยังมุ่งมั่นที่จะเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้โดยนำเสนอการฝึกอบรมและบริการที่ช่วยให้เครื่องมือของท่านอยู่ในสภาวะการทำงานที่ยอดเยี่ยม และท่านสามารถเข้าถึงบริการและการสนับสนุนที่เป็นมิตรซึ่งจะช่วยให้ห้องปฏิบัติการของท่านประสบความสำเร็จ

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :
  • เครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อนความเร็วสูง (Bomb Calorimeter) และเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักเมื่อให้ความร้อน (Thermal Gravimetric Analyzers) แบบตั้งโต๊ะตามมาตรฐาน ASTM
  • เครื่องมือวัดองค์ประกอบธาตุในวัสดุอินทรีย์และอนินทรีย์ด้วยเทคนิคการเผาไหม้ (Combustion)

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟีไทมส์ออฟไฟลท์แมสสเปกโตรเมทรีแบบองค์รวบ 4 มิติ (GCXGC-TOFMS 4D) สำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบสารระเหย

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.leco.co.th