Lodaer Img

FUSION DEVELOPMENT CO., LTD.

<< Back to all  product highlight

เลขที่บูท: B14

รายละเอียดบริษัท:

บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คือ ผู้ให้บริการด้านการจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีความหลากหลายในด้านการบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรีไซเคิลน้ำมันหล่อเย็น (Coolant) น้ำมันปนเปื้อนน้ำ และน้ำมันใช้แล้ว(Used oil) มีการลดใช้สารเคมีในการบำบัดโดยหันมาใช้ชีวภาพมากขึ้น เพราะ บริษัท ฟิวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด คำนึงถึงผลที่จะกระทบกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่ง

ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ :

รับกำจัด/บำบัด น้ำมันหล่อเย็น (Coolant Oil) น้ำมันปนเปื้อนน้ำ และ น้ำมันใช้แล้ว (Used oil) เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทาแบบสูตรน้ำ

ช่องทางการติดต่อ :

เว็บไซต์: www.fdcrecycle.com 
เฟสบุ๊ก: https://www.facebook.com/fdcrecycle